วัดเนินโพธิ์

ประวัติ วัดเนินโพธิ์

วัดเนินโพธิ์ ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๐

เจ้าอาวาส วัดเนินโพธิ์

พระอธิการณัฐคัลศิลต์ วิสารโท

ที่อยู่ วัดเนินโพธิ์

A: หมู่ที่ ๖ บ้านหนองน้ำเขียว ตำบลเจริญผล อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
T: