วัดวังเตียน

ประวัติ วัดวังเตียน

วัดวังเตียน ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๐ วัดตั้งตามชื่อหมู่บ้าน

เจ้าอาวาส วัดวังเตียน

พระอธิการโอน เขมโก

วัตถุมงคล วัดวังเตียน

ศาลาการเปรียญ วิหาร พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย

ที่อยู่ วัดวังเตียน

A: ตั้งอยู่บ้านวังเตียน หมู่ที่ ๒ ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
T: