วัดสุคตวราราม

ประวัติ วัดสุคตวราราม

วัดสุคตวราราม เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่สมัยสุโขทัยประมาณ พ.ศ. ๑๘๖๕ แต่เป็นวัดที่ไม่ใหญ่โตรุ่งเรืองนัก มีฐานะเป็นวัดชนิดสำนักสงฆ์มีนามว่า “วัดคงคาสวัสดิ์” เพราะที่ตั้งวัดอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ต่อมาได้เปลี่ยนนามวัดเสียใหม่เป็น “วัดยางสะพานดำ” หรือวัดยาง โดยถือเอาต้นยางใหญ่ป็นนิมิต ต่อมาวัดยางได้เปลี่ยนนามวัดอีกครั้งหนึ่งเป็น “วัดสุคตวราราม” ในราว พ.ศ. ๒๔๘๓ และได้ใช้มาจนถึงทุกวันนี้

เจ้าอาวาส วัดสุคตวราราม

พระครูนิทัศน์วรคุณ

ที่อยู่ วัดสุคตวราราม

A: วัดสุคตวราราม ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑ ถนนสวรรค์วิถี หมู่ที่ ๙ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
T: