วัดไตรรัตนาราม

ประวัติ วัดไตรรัตนาราม

วัดไตรรัตนาราม ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้เกิดน้ำท่วมใหญ่ในลำน้ำแม่วงก์ ทำให้บ้านเรือนที่ปลูกตามริมแม่น้ำพังเสียหายมากมายการเดินทางไปทำบุญที่วัดปางมะค่าซึ่งอยู่ห่างไกลทำได้ ด้วยความลำบาก จึงเกิดความคิดที่จะสร้างวัดเพื่อเอาไว้ทำบุญ จัดเกิดบุคคล ๓ ฝ่ายขึ้น ได้ดำเนินการสร้างวัดให้ถูกต้องตามกฎหมายจนถึงปัจจุบัน

เจ้าอาวาส วัดไตรรัตนาราม

พระอธิการสวัสดิ์ กนฺตธมฺโม

วัตถุมงคล วัดไตรรัตนาราม

ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ ศาลาอเนกประสงค์

ที่อยู่ วัดไตรรัตนาราม

A: วัดไตรรัตนาราม ตั้งอยู่บ้านบุ่งผักกาด หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
T: