วัดลานตะแบก

ประวัติ วัดลานตะแบก

วัดลานตะแบกตั้งวัดเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ประชาชนเห็นว่าน่าจะสร้างวัดขึ้นในหมู่บ้านลานตะแบก จึงได้ร่วมกันก่อสร้างวัดขึ้น

เจ้าอาวาส วัดลานตะแบก

พระอธิการยงยุทธ ปิยสีโล

วัตถุมงคล วัดลานตะแบก

ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ วิหาร

ที่อยู่ วัดลานตะแบก

A: วัดลานตะแบก ตั้งอยู่บ้านลานตะแบก หมู่ที่ ๘ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
T: