วัดวังพระหิน

ประวัติ วัดวังพระหิน

 วัดวังพระหิน ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๔๕๕ วัดตั้งอยู่ระหว่าง ๒ หมู่บ้านคือบ้านวังสลักพระและบ้านวังหินเมื่อสร้างวัด ตั้งวัด แล้วจึงได้ขนานนามว่า“ วัดวังพระหิน” เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อหมู่บ้านชาวบ้านนิยมเรียกว่า“ วัดวัง” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพ.ศ. ๒๔๘๔  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิสิตพุทธิสาร (วิรัชสารจิตฺโต)

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๓ งาน น. ส. ๓ เลขที่ ๖๕๑  อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๘ เมตรยาว ๑๘ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๔๘๘ เป็น ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๒ เมตรยาว ๒๐ เมตรสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์ กว้าง ๗ เมตรยาว ๑๗ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๔๙๕ เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๒ หลังเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลังอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ หลัง วิหาร กว้าง ๕. ๕๐ เมตรยาว ๗ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลัง

เจ้าอาวาส วัดวังพระหิน

พระครูนิสิตพุทธิสาร (วิรัชสารจิตฺโต)

วัตถุมงคล วัดวังพระหิน

ปูชนียวัตถุมีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๕ นิ้วสูง ๗๒ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๔๘๘ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัยขนาดหน้าตักกว้าง ๔๙ นิ้วสูง ๗๑ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๑ ปูชนียวัตถุอื่น ๆ –รูปเหมือนหลวงปู่หริ่ง สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๕

ที่อยู่ วัดวังพระหิน

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๓๘ บ้านวังพระหินหมู่ที่ ๔ ตำบลบางแก้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
T: