วัดประสาทวิถี

ประวัติ วัดประสาทวิถี

 วัดประสาทวิถี ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๔๖๕ ชาวบ้านเรียกว่า“ วัดกระทุ่มโทน” ตามชื่อหมู่บ้าน แต่เดิมนั้นวัดตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของหมู่บ้านต่อมาได้ย้ายจากที่ตั้งเดิมไปทางทิศใต้ประมาณ ๕๐๐ เมตรและย้ายที่ตั้งเสนาสนะไปทางทิศตะวันตกต่อมาทางราชการได้สร้างถนนพหลโยธินหรือถนนสายเอเชียจึงได้ย้ายเสนาสนะมาจัดสร้างขึ้นอยู่ริมถนนเพื่อให้การคมนาคมสะดวกยิ่งขึ้นได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อพ.ศ. ๒๕๐๑ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตรยาว ๔๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิทานธรรมวิจิตร

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๓ งาน ๖๐ ตารางว าโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๗๙๓ น. ส. ๓ เลขที่ ๑๖๓ น. ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๕๗ 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดิน น. ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๕๗
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันออก: จดทางหลวงแผ่นดิน
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณประโยชน์

เจ้าอาวาส วัดประสาทวิถี

พระครูนิทานธรรมวิจิตร

วัตถุมงคล วัดประสาทวิถี

มีพระประธานประจำอุโบสถ ขนาดหน้าตักกว้าง ๙๕ นิ้วสูง ๑๐๙ นิ้วสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๕ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ขนาดหน้าตักกว้าง ๙ นิ้วสูง ๑๐ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๐ ปูชนียวัตถุอื่น ๆ พระพุทธลีลาประดิษฐานหน้าวัดพระพุทธวิถีลีลาอยู่หน้าศาลาบำเพ็ญกุศลธรรมวิจิตรพระมหาสังกัจจายนะพระสิวลีอยู่ภายในศาลาการเปรียญพระพุทธเมตตาชยันตีอยู่ในศาลาบ้าเพ็ญกุศลพระสิวลีมหาลาภปูนปั้นพระพุทธเมตตามหาโชคหน้าตัก ๖๐ นิ้วประดิษฐานในวิหารธรรมวิถี ฯลฯ

ที่อยู่ วัดประสาทวิถี

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๖๕ ถนนพหลโยธิน-เอเชีย หมู่ที่ ๖ ตำบลบางแก้ว อำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๑๓๗๙ ๑๖๔๗