วัดหนองคล้า

ประวัติ วัดหนองคล้า

วัดหนองคล้า ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ มีชื่อเดิมว่า “วัดคลองอ่างทอง” ต่อมา พ.ศ. ๒๕๓๓ นายเหรียญ จันศิริ พร้อมด้วยชาวบ้านได้เริ่มสร้างเป็นที่พักสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๕๘             นายอนันต์-นางบังอร คำสะอาด ได้บริจาคที่ดินจำนวน ๖ ไร่ ๔๐ ตารางวา เพื่อสร้างวัดและขออนุญาตสร้างวัดตั้งวัด การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการสมจิตต์ รตนโชโต

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๖ ไร่                    ๔๐ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๔๒๓๘๔, ๑๙๓๙๗ มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑๙ ไร่ ๒ งาน อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นอาคารไม้ ทรงไทย กุฏิสงฆ์ จำนวน ๖ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๕ หลัง นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง หอกลอง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๒ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดคลองสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดที่ธรณีสงฆ์
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดหนองคล้า

พระอธิการสมจิตต์ รตนโชโต

วัตถุมงคล วัดหนองคล้า

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้ว สูง ๖๕ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖ ปูชนียวัตถุอื่น ๆ วิหารพระพุทธ, หลวงพ่อโต

ที่อยู่ วัดหนองคล้า

A: ตั้งอยู่บ้านหนองคล้า หมู่ที่ ๖ ตำบลด่านช้าง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๖๒๐๔ ๒๔๖๑