วัดหนองปลาไหล

ประวัติ วัดหนองปลาไหล

วัดหนองปลาไหล ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๓ โดยนายจันทร์ ขอสืบ                           เป็นผู้บริจาคที่ดินเพื่อสร้างวัด การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการสุจริต อาทโร

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๘ ไร่ ๒ งาน โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๓๗ น.ส. ๓ก. เลขที่ ๑๗๒๘ มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๘ ไร่ ๒ งาน ๑๘ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๓๗ น.ส. ๓ ก.                      เลขที่ ๑๗๒๘ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๒๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน ๙ หลัง เป็นอาคารไม้ ๖ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๓ หลัง วิหาร กว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑ เมตร ยาว ๑๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก                        นอกจากนี้มี หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๒ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดโรงเรียนวัดหนองปลาไหล
  • ทิศใต้: จดลำคลองสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดถนนสายเอเซีย
  • ทิศตะวันตก: จดลำคลองสาธารณะ

เจ้าอาวาส วัดหนองปลาไหล

พระอธิการสุจริต อาทโร

วัตถุมงคล วัดหนองปลาไหล

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ขนาดหน้าตักกว้าง ๘ นิ้ว สูง ๙ นิ้ว 

ที่อยู่ วัดหนองปลาไหล

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๐ หมู่ที่ ๗ ตำบลด่านช้าง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๑๗๔๖ ๙๔๓๖