วัดด่านช้าง

ประวัติ วัดด่านช้าง

วัดด่านช้าง ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๔ ใช้ชื่อวัดตามชื่อหมู่บ้าน และเริ่มสร้างวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๘๔

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒ บ้านด่านช้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลด่านช้าง อำเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค์ มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๒ แปลง เนื้อที่ ๑ ไร่ ๒ งาน โฉนดที่ดิน เลขที่ ๖๐๖๖ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์ เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๘ หลังเป็นอาคารไม้ ๘ หลัง ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดคลองสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดคลองสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดพื้นที่การเกษตร

วัตถุมงคล วัดด่านช้าง

มีพระประธานประจำอุโบสถขนาดหน้าตักกว้าง ๗๔ นิ้ว สูง ๗๗ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๕                     พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๗๔ นิ้ว สูง ๗๔ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๙

ที่อยู่ วัดด่านช้าง

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒ บ้านด่านช้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลด่านช้าง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๖๒๑๔ ๘๑๒๔