วัดดงป่าจันทร์

ประวัติ วัดดงป่าจันทร์

วัดดงป่าจันทร์ ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๖ โดยชาวบ้านได้ร่วมใจกันสร้างโดยตั้งชื่อตามหมู่บ้านเดิมเรียกกันว่า “วัดจันทร์ทอง” ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “วัดดงป่าจันทร์” การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิวุตถ์ศิลากร

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๔ ไร่ ๑ งาน ๒๐ ตารางวา น.ส. ๓                  เลขที่ ๑๑๗๓ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย                                                     ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๔ เมตร ยาว ๒๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก               ทรงไทย หอสวดมนต์ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๑ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๓ หลัง เป็นอาคารไม้ ๓ หลัง วิหาร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๓ นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง โรงครัว ๒ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง วิหาร สมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๓

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดคลองสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดถนนสาธารณะ

เจ้าอาวาส วัดดงป่าจันทร์

พระครูนิวุตถ์ศิลากร

วัตถุมงคล วัดดงป่าจันทร์

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๐ นิ้ว สูง ๗๑ นิ้ว 

ที่อยู่ วัดดงป่าจันทร์

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๖ บ้านดงป่าจันทร์ หมู่ที่ ๖ ตำบลตาสัง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
T: