วัดคลองวิไล

ประวัติ วัดคลองวิไล

วัดคลองวิไล ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๓๔ การศึกษา        มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๓๕ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิมิตอาจารคุณ

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๒ งาน ๓๓ ตารางวา โฉนดที่ดิน   เลขที่ ๓๖๕๖๐ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗ ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๗ เมตร ยาว ๑๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๑๔ เป็นอาคารไม้ ทรงไทย กุฏิสงฆ์ จำนวน ๕ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑ หลัง อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ หลัง                 นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดคลองสาธารณประโยชน์
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดคลองสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดคลองวิไล

พระครูนิมิตอาจารคุณ

วัตถุมงคล วัดคลองวิไล

มีพระประธานประจำอุโบสถ พระพุทธชินราชจำลอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๒ นิ้ว สูง ๗๖ นิ้ว               สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๑ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ พระพุทธชินราชจำลอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้ว สูง ๖๑ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐

ที่อยู่ วัดคลองวิไล

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๑ บ้านคลองวิไล หมู่ที่ ๘ ตำบลตาสัง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
T: