วัดใหม่หนองกรด

ประวัติ วัดใหม่หนองกรด

วัดใหม่หนองกรด ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๓ ผู้บริจาคที่ดินให้สร้างวัด คือนางหลำ จันทร์แสง โดยมีพระอธิการไหล ฐานธมโม เป็นเจ้าอาวาส รับถวายที่ดินให้วัดจำนวน ๗ ไร่ ๒ งาน ๑๖ ตารางวา การศึกษา        มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการคงเดช เหมวณโณ

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๗ ไร่ ๒ งาน ๑๖ ตารางวา โฉนดที่ดิน                เลขที่ ๒๘๘๕ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๓ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๕๗ เมตร ยาว ๙๓ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน ๕ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๔ หลัง ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง   

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดคลองคต-หนองแพงพวย
  • ทิศตะวันตก: จดโรงเรียนบ้านใหม่ (ราษฎร์บูรณะ)

เจ้าอาวาส วัดใหม่หนองกรด

พระอธิการคงเดช เหมวณโณ

วัตถุมงคล วัดใหม่หนองกรด

มีพระประธานประจำอุโบสถ สมัยสุโขทัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้ว สูง ๑๕๙ นิ้ว สร้างเมื่อ                พ.ศ. ๒๕๕๔ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้ว สูง ๑๕๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ที่อยู่ วัดใหม่หนองกรด

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๗๗ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
T: