วัดหนองเต่าใต้

ประวัติ วัดหนองเต่าใต้

วัดหนองเต่าใต้ ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๔๘๓ ตั้งชื่อวัดตามชื่อของหมู่บ้าน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคมพ. ศ. ๒๕๒๘ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๔ เมตรยาว ๓๘ เมตร การศึกษา        มีโรงเรียนประถมศึกษาของทางราชการ

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๐ ไร่ ๒ งาน ๘๐ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๖๗ มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๑ แปลงเนื้อที่ ๒๐ ไร่ ๒ งาน ๖๐ ตารางวาโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๕๑๒

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดลำคลองสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดลำคลองสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

วัตถุมงคล วัดหนองเต่าใต้

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้วสูง ๑๑๘ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๖ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้วสูง ๙๙ นิ้วสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๓

ที่อยู่ วัดหนองเต่าใต้

A: เลขที่ ๔๒ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
T: