วัดหนองถ่าน

ประวัติ วัดหนองถ่าน

วัดหนองถ่าน ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคมพ. ศ. ๒๕๕๒ โดยมีนางสาวสุนันท์อัครวัฒนากรเป็นผู้มอบที่ดินเพื่อสร้างวัด ซึ่งเดิมเป็นสำนักสงฆ์วัดใหม่รัศมี ผู้ดูแล และดำเนินการก่อสร้าง คือ พระเลื่อนและพระแลฝ่ายฆราวาสคือ จ่าสิบเอกชาญชัย คลังฤทธิ์

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๐ ไร่น.ส. ๓ เลขที่ ๕๑ มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลงเนื้อที่ ๑๐ ไร่น. ส. ๓ เลขที่ ๕๑ ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๖ เมตรยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๕๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน ๒ หลังเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ หลัง นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดหนองถ่าน
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณะ

วัตถุมงคล วัดหนองถ่าน

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้วสูง ๒๓๙ นิ้ว

ที่อยู่ วัดหนองถ่าน

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๕๓/๑ บ้านหนองถ่าน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลวัดไทร อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์
T: