วัดหาดทรายงาม

ประวัติ วัดหาดทรายงาม

วัดหาดทรายงาม ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๓๗๓ มีนามวัดตามชื่อหมู่บ้าน ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำปิงประชาชนในท้องถิ่นได้สร้างวัดไว้ประจำหมู่บ้าน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในสมัยรัชกาลที่ ๕ ซึ่งปรากฏในพระปรมาภิไธย เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ เมษายนพ. ศ. ๒๔๒๐ แรม ๔ ค่ำเดือน ๕ ปีฉลู ร.ศ. ๙๑ ทางวัดเก็บรักษาไว้จนถึงทุกวันนี้ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคมพ. ศ. ๒๕๓๘ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิรันดร์ศีลคุณ

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๙ ไร่ ๓ งานโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๘๖๖  อุโบสถ กว้าง ๙ เมตรยาว ๒๗ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๘ เมตรยาว ๕๓ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๔๗๑ เป็นอาคารไม้ทรงไทย กุฏิสงฆ์ จำนวน ๖ หลัง เป็นอาคารไม้ ๒ หลังเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๔ หลัง วิหาร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กศาลาอเนกประสงค์กว้าง ๑๐ เมตรยาว ๒๘ เมตรศาลาบำเพ็ญกุศลจำนวน ๑ หลังเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดแม่น้ำปิง
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดหาดทรายงาม

พระครูนิรันดร์ศีลคุณ

วัตถุมงคล วัดหาดทรายงาม

มีพระประธานประจำอุโบสถปางมารวิชัยสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๕ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย

ที่อยู่ วัดหาดทรายงาม

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๔๕ ถนนรังสิโยทัย หมู่ที่ ๕ ตำบลวัดไทร อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
T: