วัดลานชัยสามัคคี

ประวัติ วัดลานชัยสามัคคี

วัดลานชัยสามัคคี ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ. ศ. ๒๕๕๔ ประชาชนในหมู่บ้านเห็นพร้องกันว่าน่าจะสร้างวัดขึ้นในหมู่บ้าน จึงได้ร่วมมือกันจัดหาที่ดินในการสร้างวัด โดยมีนายคำปา สุริยจันทร์ เป็นผู้นำในการสร้างวัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายนพ. ศ. ๒๕๕๔ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๔๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการสาคร ยสินฺธโร

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๓ งาน ๓๒ ตารางวา

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดถนนสาธารณประโยชน์
  • ทิศใต้: จดถนนสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันออก: จดถนนสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันตก: จดถนนสาธารณประโยชน์

เจ้าอาวาส วัดลานชัยสามัคคี

พระอธิการสาคร ยสินฺธโร

วัตถุมงคล วัดลานชัยสามัคคี

มีพระประธานประจำอุโบสถ พระพุทธชินราชจำลอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๑ นิ้ว สูง ๗๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๙ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้ว สูง ๘๗ นิ้ว สร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๕๘ ปูชนียวัตถุอื่น ๆ –พระประธานปางสมาธิ สูง ๗๕ นิ้ว กว้าง ๔๗ นิ้ว ๑ องค์ -พระประธานปางสมาธิ กว้าง ๕๓ นิ้ว สูง ๗๑ นิ้ว ๑ องค์ -พระพุทธชินราชจำลอง กว้าง ๓๐ นิ้ว สูง ๕๖ นิ้ว ๑ องค์ -พระประธานปางสมาธิ กว้าง ๒๒ นิ้ว สูง ๓๗ นิ้ว -พระโมคคัลลาน์พระสารีบุตร สูง ๔๕ นิ้ว ๒ องค์ -พระพุทธชินราชจำลอง กว้าง ๓๕ นิ้ว สูง ๕๗ นิ้ว ๑ องค์ -พระพุทธรูปปางสมาธิ กว้าง ๓๙ นิ้ว สูง ๖๕ นิ้ว ๑ องค์

ที่อยู่ วัดลานชัยสามัคคี

A: เลขที่ ๘ บ้านลานหมู่ที่ ๒๒ ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์
T: