วัดท่าล้อ

ประวัติ วัดท่าล้อ

วัดท่าล้อ ตั้งวัดเมื่อพ. ศ. ๒๔๗๓ โดยมีพระชุบ มีรัตน์เป็นผู้นำสร้างวัด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์พ. ศ. ๒๔๙๑ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๖ มกราคมพ. ศ ๒๕๕๓ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๘ เมตรยาว ๒๐ เมตร การศึกษา        มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม        เปิดสอนเมื่อพ. ศ. ๒๕๒๑ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิวุตถ์ ซินธรรม

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๑ ไร่ 2 งาน ๗๓ ตารางวา อุโบสถ กว้าง ๗ เมตรยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๖ เมตรยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๒๔ เป็นอาคารไม้ หอสวดมนต์ กว้าง ๗ เมตรยาว ๑๔ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน ๕ หลังเป็นอาคารไม้ ๔ หลังอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง วิหาร กว้าง ๔ เมตรยาว ๔ เมตรเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๕๕ ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลังสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๓๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลังโรงครัว ๒ หลังเรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดโรงเรียนวัดท่าล้อ
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดคลองบางพระหลวง

เจ้าอาวาส วัดท่าล้อ

พระครูนิวุตถ์ ซินธรรม

วัตถุมงคล วัดท่าล้อ

พระประธานประจำอุโบสถปาง มารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้วสูง ๗๙ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๙ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๒๕ นิ้วสูง ๔๙ นิ้วสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๒๔

ที่อยู่ วัดท่าล้อ

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙ บ้านท่าล้อ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางพระหลวง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๔๙๐๗ ๑๕๖๒