วัดทุ่งสนามชัย

ประวัติ วัดทุ่งสนามชัย

ดทุ่งสนามชัยตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๓ โดยมีพื้นที่ก่อสร้าง ๘ ไร่ ๑๕ ตารางวา                             ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕   การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการส่วน ปนาโท 

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๘ ไร่ ๑๕ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๗๗๐๒ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๙๑๘   อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  หอสวดมนต์ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๕ หลัง เป็นอาคารไม้อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๔ หลัง    ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กนอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง หอกลอง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง เรือนรับรอง ๑ หลัง  

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดโรงเรียนสนามชัย
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณประโยชน์

เจ้าอาวาส วัดทุ่งสนามชัย

พระอธิการส่วน ปนาโท

วัตถุมงคล วัดทุ่งสนามชัย

 มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางป่าเลไลย์ ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๑๐ นิ้ว สูง ๒๐๐ นิ้ว สร้างเมื่อ   พ.ศ. ๒๕๕๑   พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๐๐ นิ้ว สูง ๑๓๐ นิ้ว สร้างเมื่อ                 พ.ศ. ๒๕๓๐  

ที่อยู่ วัดทุ่งสนามชัย

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๐ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๙๗๕๙ ๒๗๐๓