วัดวังไผ่

ประวัติ วัดวังไผ่

วัดวังไผ่ ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๓๒๕ เดิมเรียกว่า“ วัดท่าข้าม” ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๑๙” เป็นต้นมา ภายในวัดมีโรงเรียนประถมศึกษาของทางราชการตั้งอยู่ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิวิธวรคุณ

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๘ ไร่ ๒ งาน ๔๖ ตารางวา ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๒ แปลงเนื้อที่ ๒ ไร่ ๒ งาน ๖๐ ตารางวา อุโบสถ กว้าง ๒๖. ๕๐ เมตร ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๓ เมตรยาว ๒๖. ๕๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๐๘ หอสวดมนต์ กว้าง ๘. ๖๐ เมตร ยาว ๑๒. ๕๕ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๗ เป็นอาคารไม้ กฏิสงฆ์ จำนวน ๒ หลังเป็นอาคารไม้

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดแม่น้ำ
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดวังไผ่

พระครูนิวิธวรคุณ

วัตถุมงคล วัดวังไผ่

เจดีย์

ที่อยู่ วัดวังไผ่

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕ หมู่ที่ ๘ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
T: