วัดคลองจินดา

ประวัติ วัดคลองจินดา

  การศึกษา มีโรงเรียนประถมศึกษาโรงเรียนวัดคลองจินดา เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๘๔ วัดคลองจินดา ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๓ 

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๙ ไร่ ๗๘ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๔๙๗๑อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๒๕ เมตรสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๔๙๙ เป็นอาคารไม้ทรงไทย  หอสวดมนต์ กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๒๖ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๘ หลัง เป็นอาคารไม้ ๓ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ หลัง   ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้  ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  นอกจากนี้มี หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดลำธารสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณะ

วัตถุมงคล วัดคลองจินดา

มีพระประธานประจำอุโบสถ พระพุทธชินราชจำลอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๐ นิ้ว สูง ๑๘๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๑ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๐ นิ้ว สูง ๑๒๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ที่อยู่ วัดคลองจินดา

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองตางู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
T: