วัดเทพนิมิตโฆสิตาราม

ประวัติ วัดเทพนิมิตโฆสิตาราม

วัดเทพนิมิตโฆสิตาราม ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคมพ.ศ. ๒๕๕๕

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

ที่อยู่ วัดเทพนิมิตโฆสิตาราม

A: ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
T: