วัดท่าจันทร์

ประวัติ วัดท่าจันทร์

วัดท่าจันทร์ ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๐ เดิมเป็นสำนักสงฆ์ร้าง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐ หลวงพ่อแท่น  ยโสธโร ได้ธุดงค์มาพบสำนักสงฆ์แห่งนี้ ชาวบ้านท่าจันทร์จึงนิมนต์ หลวงพ่อแท่นให้จำพรรษาเพื่อบูรณะให้เป็นวัดท่าจันทร์ ตามชื่อหมู่บ้าน และมีพระไฉน สุทธสีโล รักษาการแทนเจ้าอาวาส ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๓ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๘ เมตร   การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ 

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓๗ ไร่ ๑ งาน ๒๐ ตารางวา น.ส. ๓ เลขที่ ๙๓๗  มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๒ ไร่ ๒ งาน ๑๕ ตารางวา น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๙๔๕   อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๓   ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๒๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็นอาคารไม้ ทรงไทย  หอสวดมนต์ กว้าง ๙. ๕๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๘ เป็นอาคารไม้  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๗ หลัง เป็นอาคารไม้ ๖ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง  ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๔. ๕๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๘   ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กนอกจากนี้ มีฌาปนสถาน ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: ุจดแม่น้ำปิง
  • ทิศใต้: จดคลองสหกรณ์
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณประโยชน์

วัตถุมงคล วัดท่าจันทร์

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๙ นิ้ว สูง ๖๖ นิ้ว สร้างเมื่อ                   พ.ศ. ๒๔๙๗ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๕ นิ้ว สูง ๙๕ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐   ปูชนียวัตถุอื่น ๆ –มณฑปหลวงพ่อแท่น 

ที่อยู่ วัดท่าจันทร์

A: ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐ ๕๖๒๐ ๖๐๙๔