วัดเขากองทอง

ประวัติ วัดเขากองทอง

 วัดเขากองทอง ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๘ ชาวบ้านเรียกว่า “วัดเขากวางทอง” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๘ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๕. ๘๐ เมตร ยาว ๑๙. ๑๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการรอง กนุตสาโร 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓๘ ไร่ ๓ งาน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๐๙๒    มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๔ ไร่ ๓ งาน ๓๐ ตารางวา   อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง ๕. ๘๐ เมตร ยาว ๑๙. ๑๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๘   ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๑๘ เมตรเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๔ หลัง  วิหาร กว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กนอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนรับรอง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณะ

เจ้าอาวาส วัดเขากองทอง

พระอธิการรอง กนุตสาโร

วัตถุมงคล วัดเขากองทอง

มีพระประธานประจำอุโบสถ พระพุทธชินราชจำลอง  ปูชนียวัตถุอื่น ๆ ๑. วิหาร ๑ หลัง (บรรจุสรีระสังขารหลวงพ่อแผน) ๒. พระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์ ๓. ท้าวกุมารี 

ที่อยู่ วัดเขากองทอง

A: ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ ตำบลหูกวาง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
T: