วัดกล้ำหูกวาง

ประวัติ วัดกล้ำหูกวาง

 วัดกลำหูกวาง ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๖ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ โดยนางฝอย บุญมาก                          ได้บริจาคที่ดินให้สร้างวัด  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ เจ้าอธิการหนึ่ง จนทสาโร 

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๒ งาน ๔๔ ตารางวา  โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๐๙๗๔, ๑๐๙๒๑   อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๒๒ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  หอสวดมนต์ เป็นอาคารไม้  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๓ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  วิหาร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๗ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดแม่น้ำ
  • ทิศใต้: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดกล้ำหูกวาง

เจ้าอธิการหนึ่ง จนทสาโร

วัตถุมงคล วัดกล้ำหูกวาง

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ สมัยสุโขทัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้ว สูง ๕๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐   ปูชนียวัตถุอื่น ๆ พระพุทธรูปปูนปั้น ชาวบ้านเรียกว่า “หลวงพ่อแก่” ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้ว สูง ๕๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒  

ที่อยู่ วัดกล้ำหูกวาง

A: ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ตำบลหูกวาง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐ ๕๖๓ ๔ ๔๖๖ ๑