วัดวังแจง

ประวัติ วัดวังแจง

 วัดวังแจง ตั้งวัดเมื่อ พ. ศ. ๒๔๗๖ เริ่มสร้างวัด โดยตระกูลของนายทองดี ที่พิจารณ์บริเวณวัดมีหนองน้ำไหลผ่านและมีต้นแจงอยู่เป็นจำนวนมาก จึงตั้งชื่อว่าหมู่บ้านวังแจง และตั้งชื่อวัดตามหมู่บ้าน 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๖ ไร่ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๔๒๓๘  อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๒๑ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๑๒ เป็นอาคารไม้ทรงไทย  หอสวดมนต์ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๕ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๑๒ เป็นอาคารไม้  วิหาร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๑๔ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๒     ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๑๒ เป็นอาคารไม้ 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดคลอง
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

วัตถุมงคล วัดวังแจง

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๐ นิ้ว สูง ๗๐ นิ้ว 

ที่อยู่ วัดวังแจง

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๘ ถนนหนองจิกรีบ้านลาน หมู่ที่ ๖ ตำบลมาบแก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
T: