วัดสามัคคีประดิษฐิ์ ( หนองตาเชียง )

ประวัติ วัดสามัคคีประดิษฐิ์ ( หนองตาเชียง )

  วัดสามัคคีประดิษฐ์ ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พ. ศ. ๒๕๑๓ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่มแต่เดิมชาวบ้านเรียกชื่อวัดว่า “ วัดหนองตาเชียง ” ตามชื่อหมู่บ้าน 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๗ ไร่ ๒๐ ตารางวา น. ส. ๓ ก เลขที่ ๑๗๐ มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๙ ไร่ ๒ งาน  อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๑๔ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๔๙๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  หอสวดมนต์ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๐ เป็นอาคารไม้  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลัง เป็นอาคารไม้ ๔ หลัง  วิหาร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๖ กว้าง ๔ เมตรยาว ๔ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันตก: จดถนนสาธารณะ

ที่อยู่ วัดสามัคคีประดิษฐิ์ ( หนองตาเชียง )

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
T: