วัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม

ประวัติ วัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม

วัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๔๕๐ เดิมเรียกกันว่า“ วัดช่องลม”“ วัดเขาขาด” ตามสภาพภูมิประเทศที่ตั้งวัดได้มีพระอาจารย์บุญมา พร้อมด้วยผู้ใหญ่ต่อ นาคสุข นายจ้าง คงหุ่น ได้ริเริ่มดำเนินการสร้างขึ้น เป็นวัดนับตั้งแต่พ.ศ. ๒๔๕๐ ทางวัดได้อนุญาตให้ทางราชการจัดตั้งโรงเรียนประถมศึกษาขึ้นในที่วัดเนื้อที่ประมาณ ๔ ไร่เมื่อพ.ศ. ๒๕๐๖ สำหรับพระภิกษุอยู่จำพรรษาปีละประมาณ ๒๐ รูป ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพ.ศ. ๒๕๑๑ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตรยาว ๘๐ เมตร การศึกษา        มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม        เปิดสอนเมื่อพ.ศ. ๒๔๙๐

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๕๗ ไร่ อุโบสถ  กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๓๒ เมตร สร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๑๖  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๓. ๒๐ เมตร ยาว ๕๒ เมตร สร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๒๖  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๖ หลัง ศาลาบำเพ็ญกุศล ศาลาธรรมสังเวช และ ฌาปนสถาน นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณะและภูเขา
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

ที่อยู่ วัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๓๖ บ้านเขาขาด หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
T: