วัดหนองสำโรงสามัคคีธรรม

ประวัติ วัดหนองสำโรงสามัคคีธรรม

 วัดหนองสำโรงสามัคคีธรรม ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เริ่มก่อสร้างวัด                  พ.ศ. ๒๕๐๕ 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๓ งาน ๒๔ ตารางวา  อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๕ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้  วิหาร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๒ หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กนอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง  

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันตก: จดถนนสาธารณะ

วัตถุมงคล วัดหนองสำโรงสามัคคีธรรม

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางประทานพร ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๐ นิ้ว สูง ๕๐ นิ้วสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ 

ที่อยู่ วัดหนองสำโรงสามัคคีธรรม

A: ตั้งอยู่บ้านหนองสำโรง หมู่ที่ ๓ ตำบลวังข่อย อำเภอไพศาลีจังหวัดนครสวรรค์
T: