วัดระหอกเหียง

ประวัติ วัดระหอกเหียง

  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระวิเศษ ปิยวณโณ

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๒ งานที่ดิน ส.ป.ก.  อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๒๔ เมตรสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  หอสวดมนต์ กว้าง ๑๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๗.๕๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลัง อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๓ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง  วิหาร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กนอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง  

เจ้าอาวาส วัดระหอกเหียง

พระวิเศษ ปิยวณโณ

วัตถุมงคล วัดระหอกเหียง

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ คือพระพุทธชินราชจำลอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๐ นิ้ว             สูง ๑๑๘ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๘   ปูชนียวัตถุอื่น ๆ -พระพุทธรูป ๔ องค์มีรายละเอียดดังนี้-พระพุทธรูปสมัยสุโขทัยหน้าตักกว้าง ๖๐ นิ้ว สูง ๙๐ นิ้ว-พระพุทธรูปสมัยสุโขทัยหน้าตักกว้าง ๑๐๐ นิ้ว สูง ๑๘๐ นิ้ว-พระพุทธรูปปางสมาธิหน้าตักกว้าง ๑๐๐ นิ้ว สูง ๑๘๐ นิ้ว  -พระพุทธรูปปางดีดน้ำมนต์ หน้าตักกว้าง ๗๐ นิ้ว สูง ๑๕๐ นิ้ว  วัดระหอกเหียง ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐  

ที่อยู่ วัดระหอกเหียง

A: ตั้งอยู่บ้านระหอกเหียง หมู่ที่ ๙ ตำบลวังข่อย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
T: