วัดซับสมบูรณ์

ประวัติ วัดซับสมบูรณ์

วัดซับสมบูรณ์ ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐   การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการเกรียงศักดิ์ กิตติโสภโณ 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๐ ไร่   อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นอาคารไม้  หอสวดมนต์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นอาคารไม้  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๓ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ หลัง     นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดถนนหลวง
  • ทิศใต้: จดป่าชุมชน
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันตก: จดทางหลวง

เจ้าอาวาส วัดซับสมบูรณ์

พระอธิการเกรียงศักดิ์ กิตติโสภโณ

วัตถุมงคล วัดซับสมบูรณ์

พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางประทานพร ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๙ นิ้ว สูง ๘๕ นิ้ว  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

ที่อยู่ วัดซับสมบูรณ์

A: ตั้งอยู่บ้านซับสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ ตำบลวังข่อย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๖๕๙๒ ๘๘๖๗