วัดโคกมะขวิด

ประวัติ วัดโคกมะขวิด

  วัดโคกมะขวิด ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๖ โดยมีหลวงพ่อโส ซึ่งเป็นพระมาจากภาคอีสานต่อมามีหลวงพ่อล่างมาจาก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น มาเป็นเจ้าอาวาส และได้สร้างศรัทธาแก่ชาวบ้านชักชวนให้ก่อสร้างกุฏิ ศาลา อื่น ๆ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๔  

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๒ งาน ๔๔ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๐๙๙๔   มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลงเนื้อที่ ๒๐ ไร่ ๑ งาน  อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๖๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นอารไม้ ทรงไทย   หอสวดมนต์ กว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๓๕ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑ หลัง    วิหาร กว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๒๕ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๓  

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันออก: จดทาง รพช. หนองเสือ-สำโรงชัย
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณะ

วัตถุมงคล วัดโคกมะขวิด

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้วสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑                   กว้าง พ.ศ. ๒๕๒๙ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้วสร้างเมื่อ                  พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ที่อยู่ วัดโคกมะขวิด

A: เลขที่ ๑ บ้านโคกมะขวิดหมู่ที่ ๗ ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐ ๕๖๒๗ ๓๑๖๕