วัดห้วยตะโก

ประวัติ วัดห้วยตะโก

วัดห้วยตะโก ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๕ หลวงพ่อพั่วเป็นผู้ริเริ่มสร้างวัด พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่มจะมีน้ำท่วมในฤดูฝนเป็นประจำ สภาพแวดล้อมมีลำคลองและหมู่บ้าน ในสมัยพระครูนิมิตพุทธิสาร ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอไพศาลี วัดทรุดโทรมมาก จึงได้เป็นประธานดำเนินการก่อสร้างวัดร่วมกับชาวบ้านห้วยตะโก สร้างกุฏิจำนวน ๔ หลัง ได้ปรับเปลี่ยนศาลาไม้เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง ต่อมาชาวบ้านได้ก่อสร้างเมรุ ศาลาธรรมสังเวช และกุฏิ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ คุณกมล   สุขจิตร ได้บริจาคที่ดินจึงได้ก่อสร้างอุโบสถขึ้น และยกช่อฟ้า เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖   การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการสุเทพ สิริมงคโล 

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๒ งาน ๗๔ ตารางวา   มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๑ งาน ๕๒ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๕๙ อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๔ เมตร ยาว ๓๓ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๕ เป็นอาคารไม้  หอสวดมนต์ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็นอาคารไม้  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ หลัง          ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กนอกจากนี้มี หอระฆัง ๑ หลัง  

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดลำห้วย
  • ทิศใต้: จดคลอง
  • ทิศตะวันออก: จดลำห้วย
  • ทิศตะวันตก: จดทางหลวง

เจ้าอาวาส วัดห้วยตะโก

พระอธิการสุเทพ สิริมงคโล

วัตถุมงคล วัดห้วยตะโก

มีพระประธานประจำอุโบสถ พระพุทธชินราชจำลอง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕   ปูชนียวัตถุอื่น ๆ พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย, พระพุทธชินราชจำลอง, พระพุทธรูปสมัยเชียงแสน, หลวงพ่อเดิมหลวงปู่ทวด และหลวงพ่อพั่ว 

ที่อยู่ วัดห้วยตะโก

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
T: