วัดหนองแทงแรด

ประวัติ วัดหนองแทงแรด

วัดหนองแทงแรด ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๕ โดยมีนายครึ้ม เป็นผู้มอบที่ดินให้สร้างวัดจำนวนเนื้อที่ ๗ ไร่  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระสำราญกิตติสาโร 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๗ ไร่ ๙๑ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๗๔๗ อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๕ เมตร เป็นอาคารไม้   กุฏิสงฆ์ จำนวน ๖ หลัง เป็นอาคารไม้ ๕ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง    ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๖ หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดลำรางสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดถนนสายไพศาลี – ท่าตะโก
  • ทิศตะวันออก: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดหนองแทงแรด

พระสำราญกิตติสาโร

วัตถุมงคล วัดหนองแทงแรด

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ

ที่อยู่ วัดหนองแทงแรด

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านหนองแทงแรด หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
T: