วัดช่องคีรี

ประวัติ วัดช่องคีรี

วัดช่องคีรี ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นวัดกันดารชาวบ้านประกอบอาชีพรับจ้าง มีประชากรอยู่อาศัย ๗๐ ครอบครัว  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิยมคีรีรักษ์ 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๕ ไร่ ๓ งาน ๗๕ ตารางวา   อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๗ เมตร ยาว ๓๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑ หลัง     นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง  

เจ้าอาวาส วัดช่องคีรี

พระครูนิยมคีรีรักษ์

วัตถุมงคล วัดช่องคีรี

 มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางประทานพร ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๙ นิว สร้างเมื่อ     พ.ศ. ๒๕๒๘  

ที่อยู่ วัดช่องคีรี

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านช่องคีรี หมู่ที่ ๑ ตำบลตะคร้อ อำเภอเทศไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๑๖๓๙ ๐๖๔๔