วัดหนองม่วง

ประวัติ วัดหนองม่วง

 วัดหนองม่วง ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๓  

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๕ ไร่  อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๒ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ หลัง    นอกจากนี้มี หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง  

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดหมู่บ้านหนองม่วง
  • ทิศใต้: จดทุ่งนา
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดสระน้ำสาธารณะ

วัตถุมงคล วัดหนองม่วง

มีพระประธานประจำอุโบสถ ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๘ นิ้วสูง ๘๗ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗                   พระประธานประจ้าศาลาการเปรียญ ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๘ นิ้ว สูง ๘๗ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘

ที่อยู่ วัดหนองม่วง

A: ตั้งอยู่บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลนาขอม อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
T: