วัดสันติประชาราม

ประวัติ วัดสันติประชาราม

  วัดสันติประชาราม ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ นายสำเริง อุ่นเต็ม และนางหอมประคอง อุ่นเต็ม เป็นผู้บริจาคที่ดินให้สร้างวัด  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระไท 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๑ งาน ๔๙ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๗๔๙๐

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณะ

เจ้าอาวาส วัดสันติประชาราม

พระไท

วัตถุมงคล วัดสันติประชาราม

พระปฏิมากร ๓ องค์

ที่อยู่ วัดสันติประชาราม

A: ตั้งอยู่ บ้านวังเงิน หมู่ที่ ๙ ตำบลนาขอม อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
T: