วัดเขาช้างฟุบ

ประวัติ วัดเขาช้างฟุบ

วัดเขาช้างฟุบ ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมี น.ส.วชิรา สายบัวทอง   และ น.ส.เขมิกา ชินอัครศรณี เป็นผู้ถวายที่ดินให้สร้างวัด  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระสมฤกษ์ กตกุสโล  

 สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๖๖ ไร่ ๑ งาน ๒๓ ตารางวา โฉนดที่ดิน     เลขที่ ๔๓๔๗   อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๗ หลัง เป็นอาคารไม้ ๖ หลัง อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง     ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มี  โรงครัว ๑ หลัง เรือนรับรอง ๑ หลัง  

อาณาเขต

  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันตก: จดที่เขาช้างฟุบ

เจ้าอาวาส วัดเขาช้างฟุบ

พระสมฤกษ์ กตกุสโล

วัตถุมงคล วัดเขาช้างฟุบ

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางนาคปรก ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้ว สูง ๑๐๙ นิ้ว สร้างเมื่อ                พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ที่อยู่ วัดเขาช้างฟุบ

A: ตั้งอยู่บ้านประจันตคีรี (เขาข้างฟุบ) หมู่ที่ ๖ ตำบลวังน้ำลัด อำเภอไพศาลีจังหวัดนครสวรรค์
T: