วัดหนองปลาย

ประวัติ วัดหนองปลาย

วัดหนองปลาย ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ ตั้งชื่อวัดตามชื่อของหมู่บ้านได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๙   การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิวุตถ์โพธิกิจ 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันออก: จดโรงเรียนวังทองประชานุกูล
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดหนองปลาย

พระครูนิวุตถ์โพธิกิจ

วัตถุมงคล วัดหนองปลาย

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๐ นิ้ว สูง ๗๐ นิ้ว สร้างเมื่อ                    พ.ศ. ๒๕๒๔ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๐ นิ้ว สูง ๕๕ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๕   ปูชนียวัตถุอื่น ๆ รูปหล่อหลวงปู่ทวด, รูปหล่อหลวงพ่อสมัย อดีตเจ้าอาวาส 

ที่อยู่ วัดหนองปลาย

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๘ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์ประสาท อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
T: