วัดหนองโรง

ประวัติ วัดหนองโรง

วัดหนองโรง ตั้งวัดเมื่อพ. ศ. ๒๔๔๐ ตั้งชื่อวัดตามชื่อหมู่บ้าน แต่เดิมนั้นมีหนองน้ำใหญ่ มีต้นสำโรงอยู่ริมหนองน้ำ ชาวบ้านเรียก“ หนองสำโรง " ต่อมากลายเป็น“ วัดหนองโรง" ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๙  การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิตสสิริธรรม

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๗ ไร่ ๕๖ ตารางวา มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑๗ ไร่ ๕๖ ตารางวา ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน ๓ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณะ

เจ้าอาวาส วัดหนองโรง

พระครูนิตสสิริธรรม

ที่อยู่ วัดหนองโรง

A: ตั้งอยู่หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๑๙๔๖ ๗๔๖๕