วัดเขาหลักชัย

ประวัติ วัดเขาหลักชัย

วัดเขาหลักชัย ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยมี นายเต็ม พลสุข เป็นผู้บริจาคที่ดินให้สร้างวัดพื้นที่ตั้งวัดเป็นพื้นที่เชิงเขา  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระมหาสังวาล อภิปุญโญ 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ ๔๗ ไร่  ๒ งาน ๔๐ ตารางวา  อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๒๑ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๓๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    กุฏิสงฆ์ จำนวน ๖ หลัง เป็นอาคารไม้ ๕ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง     นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดเขาหลักชัย

พระมหาสังวาล อภิปุญโญ

วัตถุมงคล วัดเขาหลักชัย

พระประธานประจ้าศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิว สูง ๙๓ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ที่อยู่ วัดเขาหลักชัย

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๕ บ้านเขาหลักชัย หมู่ที่ ๘ ตำบล โพธิ์ประสาท อำเภอไพศาลีจังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๔ ๓๒ ๕๒ ๑๑๖๔