วัดโพธิ์ทอง

ประวัติ วัดโพธิ์ทอง

วัดโพธิ์ทอง ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๒ มีชื่อที่ชาวบ้านเรียกกันว่า                 "วัดร่องหอย"   การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการท้าว สวิสาโร 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๕ ไร่ ๓ งาน  อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  หอสวดมนต์ กว้าง ๑ เมตร  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลัง    ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดถนนสาธารณะ

เจ้าอาวาส วัดโพธิ์ทอง

พระอธิการท้าว สวิสาโร

ที่อยู่ วัดโพธิ์ทอง

A: ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ตำบลวังน้ำลัด อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
T: