วัดตะกุดภิบาล

ประวัติ วัดตะกุดภิบาล

  วัดตะกุดภิบาล ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๑   การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการบุญมี จิตตคุตโต 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๓ ไร่  อาคารเสนาสนะประกอบด้วย         อุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๖   ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๒๑ เมตร เป็นอาคารไม้                                                                         หอสวดมนต์ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก                  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๘ หลัง เป็นอาคารไม้ ๔ หลัง อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ หลังวิหาร สร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๔๖   ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๒๑ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นอาคารไม้  ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง    

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดโรงเรียน
  • ทิศตะวันตก: จดถนนทางหลวง

เจ้าอาวาส วัดตะกุดภิบาล

พระอธิการบุญมี จิตตคุตโต

วัตถุมงคล วัดตะกุดภิบาล

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางประทานพร ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๐ นิ้ว สูง ๖๐ นิว สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๕๓ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ พระพุทธชินราชจำลอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๐ นิ้ว สูง ๖๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ที่อยู่ วัดตะกุดภิบาล

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านตะกุดภิบาลหมู่ที่ ๗ ตำบลวังน้ำลัด อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
T: