วัดบวรประชาราษฎร์

ประวัติ วัดบวรประชาราษฎร์

วัดบวรประชาราษฎร์ ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์พ. ศ. ๒๕๕๔ เริ่มก่อตั้ง โดยชาวบ้านในละแวกนั้นด้วยจิตศรัทธา เริ่มก่อสร้างในวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๕ โดยเริ่มสร้างศาลาและเมรุต่อมาสร้างอุโบสถกุฏิสงฆ์ศาลา ฯลฯ ลำดับรายนามเจ้าอาวาสที่ปกครองดูแลวัดมีจำนวน ๗ รูปดังนี้ ๑. พระอาจารย์สาธุ ๒. พระอาจารย์พร ๓. พระอาจารย์วัน ๔. พระอาจารย์สวัสดิ์ ๕. พระอาจารย์เผชิญ ๖. พระอาจารย์ปรุง และที่ปกครองดูแลวัดนี้ในปัจจุบัน คือ พระมหาสำรวย เป็นเจ้าอาวาสในปัจจุบัน การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระมหาสำรวยเขมทตฺโต

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง ๑๓ ไร่ อุโบสถ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๑๖ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน ๙ หลัง เป็นอาคารไม้ ๗ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ หลัง วิหาร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๐ ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๐ นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่างๆ ดังนี้คือ ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง หอกลอง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง

เจ้าอาวาส วัดบวรประชาราษฎร์

พระมหาสำรวยเขมทตฺโต

วัตถุมงคล วัดบวรประชาราษฎร์

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๗๙ นิ้วสูง ๙๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ พระพุทธชินราชจำลอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๗๙ นิ้วสูง ๙๙ นิ้วสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๐

ที่อยู่ วัดบวรประชาราษฎร์

A: ตั้งอยู่บ้านหนองเบน หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
T: