วัดเขาฤาษีเวฬุวัน

ประวัติ วัดเขาฤาษีเวฬุวัน

วัดเขาฤาษีเวฬุวัน ตั้งเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระมหาชำนาญ ฐิตจิตฺโต

ศาลาการเปรียญ กว้าง ๙ เมตรยาว ๒๗ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๔ เป็นอาคารไม้ทรงไทย กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๒ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑ หลังอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑๑ หลังนอกจากนี้มีโรงครัว ๑ หลังเรือนเก็บพัสดุ ๑ หลังเรือนรับรอง ๑ หลัง

เจ้าอาวาส วัดเขาฤาษีเวฬุวัน

พระมหาชำนาญ ฐิตจิตฺโต

วัตถุมงคล วัดเขาฤาษีเวฬุวัน

พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้ว สูง ๕๐นิ้ว สร้าง เมื่อพ.ศ. ๒๕๕๓

ที่อยู่ วัดเขาฤาษีเวฬุวัน

A: ตั้งอยู่บ้านศรีอุทุมพร หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
T: