วัดโคกกระถิน

ประวัติ วัดโคกกระถิน

 วัดโคกกระถิน ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๕ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบมีทางสาธารณะและที่ดินเอกชนล้อมรอบ 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๒ งาน ๒๐ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๖๓๗๐   อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๖ เมตรยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  หอสวดมนต์ กว้าง ๑๒ เมตรยาว ๑๖ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๑ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๓ หลังเป็นอาคารไม้ ๓ หลัง  ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๙ เมตรยาว ๑๖ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังโรงครัว ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันตก: จุดโรงเรียน

วัตถุมงคล วัดโคกกระถิน

 มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๐ นิ้วสูง ๕๙ นิ้วสร้างเมื่อพ.ศ.๒๕๔๓

ที่อยู่ วัดโคกกระถิน

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๙/๑๐ บ้านโคกกระถิน หมู่ที่ ๘ ตำบลธารทหาร อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
T: