วัดหัวทำนบ

ประวัติ วัดหัวทำนบ

  วัดหัวทำนบตั้งวัดเมื่อพ. ศ. ๒๔๘๒ มีนามตามชื่อบ้าน  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการบุญชู จิรวฑฺฒโน 

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๙ ไร่ ๑ งาน ๖๐ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๐๐   อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ทรงไทย  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลังเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๒ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดบ้านเรือนประชาชน
  • ทิศใต้: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดคลองห้วยตาดำ

เจ้าอาวาส วัดหัวทำนบ

พระอธิการบุญชู จิรวฑฺฒโน

วัตถุมงคล วัดหัวทำนบ

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๐ นิ้วสูง ๔๕ นิ้ว

ที่อยู่ วัดหัวทำนบ

A: ตั้งอยู่บ้านหัวทำนบ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
T: