วัดตากแดด

ประวัติ วัดตากแดด

วัดตากแดด ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๔๐๒ มีนามตามชื่อหมู่บ้าน พื้นที่ตั้งวัดเป็นพื้นที่ราบลุ่มอยู่ริมแม่น้ำสะแกกรัง (แควตากแดด) มีเจ้าอาวาสมาแล้วถึงปัจจุบัน ๘ รูปได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อพ.ศ. ๒๔๐๘ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๘ เมตรยาว ๓๐ เมตร การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม       เปิดสอนเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๕

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๙ ไร่ ๒ งาน ๗๘ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๑๘๕

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดบ้านเรือนประชาชนและศาลประจำหมู่บ้าน
  • ทิศใต้: จดที่นา, ที่ดินของเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดที่นา, ที่ดินของเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดแม่น้ำสะแกกรัง (แควตากแดด)

วัตถุมงคล วัดตากแดด

- วิหารหลวงพ่อพระครูนิภาสธรรมสาร (หลวงพ่อชั่ว) -วิหารหลวงพ่อโต

ที่อยู่ วัดตากแดด

A: เลขที่ ๒๙ บ้านตากแดดหมู่ที่ ๕ ตำบลหาดสูง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๙๒๕๗ ๙๐๐๗