วัดคลองสมอ

ประวัติ วัดคลองสมอ

  วัดคลองสมอ ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคมพ. ศ. ๒๕๒๑ โดยมีผู้มีจิตศรัทธาถวายที่ดินให้สร้างวัดมีพระธานี ปญฺญาโภ พร้อมด้วยนายเอียง ยศอ่อน เป็นผู้นำสงฆ์และชาวบ้านร่วมกันสร้างวัดขึ้นมาได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๒๔ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๐ เมตรยาว ๔๐ เมตร  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูปิยธรรมคุณาภรณ์ 

สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๔๙ ไร่ ๑ งาน ๘๓ ตารางวาน. ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๔๓๖   อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง ๒๐ เมตรยาว ๔๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๐ เมตรยาว ๓๒ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ทรงไทย  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๕ หลังเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๕ หลัง  ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๒ เมตรยาว ๑๖ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลังเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณะ (เหมืองแร่-หนองบัว) 
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณะ (เขาพระ) 
  • ทิศตะวันออก: จดป่าไม้คลองสมอ-หนองบัว
  • ทิศตะวันตก: จดที่ราชพัสดุ

เจ้าอาวาส วัดคลองสมอ

พระครูปิยธรรมคุณาภรณ์

วัตถุมงคล วัดคลองสมอ

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๘๖ นิ้วสูง ๑๘๑ นิ้ว สร้างเมื่อพ. ๒๕๔๕ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางนาคปรก ขนาดหน้าตักกว้าง ๙๐ นิ้วสูง ๕๕ นิ้วสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๓๖   ปูชนียวัตถุอื่น ๆ พระพุทธรูปปางนาคปรก ประดิษฐานอยู่หน้าวัด ขนาดหน้าตักกว้าง ๔. ๗๐ เมตรสูง ๖. ๗๐ เมตร 

ที่อยู่ วัดคลองสมอ

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๘ บ้านคลองสมอ ถนนหนองบัว – เหมืองแร่ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองกลับอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๓๐๖๙ ๖๕๗ ๓