วัดเนินมะขามงาม

ประวัติ วัดเนินมะขามงาม

วัดเนินมะขามงาม ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๔๕๓ วัดเนินมะขามงามมีนามตามชื่อหมู่บ้าน และยังมีนามเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า“ วัดมะขามเอน” ที่วัดนี้มีโรงเรียนประถมศึกษาของทางราชการตั้งอยู่ ซึ่งเปิดสอนมา ตั้งแต่ พ. ศ. ๒๔๘๒ การศึกษา        มีศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด    เปิดสอนเมื่อพ.ศ.๒๕๒๕ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการอมโรถุงเงิน 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๙ ไร่ ๑ งาน ๓ ตารางวาโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๙๖๕๐  ที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๑ แปลงเนื้อที่ ๙ ไร่ ๑ งาน ๓ ตารางวาโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๙๖๕๐ อุโบสถ สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๓ ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๒ เมตรยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๐ หอสวดมนต์ กว้าง ๔ เมตรยาว ๔ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลัง เป็นอาคารไม้ ๔ หลัง วิหาร สร้าง เมื่อพ.ศ. ๒๕๐๐ เป็นอาคารไม้ ศาลาอเนกประสงค์ เป็นอาคารไม้ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๐๐ เป็นอาคารไม้ นอกจากนี้มีหอระฆัง ๑ หลังโรงครัว ๑ หลังเรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง เรือนรับรอง ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดเนินมะขามงาม

พระอธิการอมโรถุงเงิน

วัตถุมงคล วัดเนินมะขามงาม

มีพระประธานประจำอุโบสถ สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๐๐ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๐๐

ที่อยู่ วัดเนินมะขามงาม

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๖๕ บ้านเนินมะขามงาม หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๖๒๑๗ ๒๒๑๕